Toename asielaanvragen in de EU in 2019


Johan Leman, 28 juni 2020

Bron: EASO rapport. (European Asylum Support Office).

Voor het eerst sinds 2015 neemt het aantal asielaanvragen in de EU toe, met 11% in 2019 tegenover 2018. In absolute cijfers: Duitsland:165.615; Frankrijk:128.940; Spanje: 117.795; Griekenland: 77.275; UK: 44.835. Eigenlijk is Griekenland de EU-lidstaat die meest recht heeft op EU-hulp in die materie. De toename zelf zou echter vooral te wijten zijn aan aanvragen uit Venezuela en andere landen uit Latijns-Amerika. De meeste aanvragen komen nog steeds uit Syrië (80.000) en Afghanistan (61.000). https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Asylum-Report-2020-Executive-Summary-IT.pdf

Terug