“Street canyons” in Laag-Molenbeek en te hoge luchtvervuiling


Johan Leman, 7 januari 2024

De resultaten van een recent onderzoek (ExpAIR) onder leiding van Bral en Brussel Leefmilieu,  laten zien dat in de Piersstraat meer dan 40µg/m³ NO2 concentratie plaats vindt. Dit betekent dat de luchtkwaliteit er ruim de drempelwaarde (10µg/m³ NO2 concentratie), vooropgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie,  overschrijdt, het gehele jaar door. De luchtkwaliteit voldoet er ook niet aan de huidige Europese normen. De graad van luchtvervuiling mag er “gevaarlijk” genoemd worden en behoort tot de hoogste van het Brussels gewest.

Vermoedelijk is dit te wijten aan het feit dat de Piersstraat de vorm aanneemt van een “street canyon”. Dit wil zeggen: een smalle straat, met hoge huizen aan weerszijden, en een druk verkeer van auto’s en bussen.

Zouden de resultaten in de Ribaucourtstraat zoveel verschillend zijn? En wat moeten de bewoners in de Courtoisstraat vrezen? Mag men toelaten dat in zo’n smal straatje als de Courtoisstraat een immobiliënpromotor bijkomend nog een grote ondergrondse parking zou plannen? Idem voor de hoeken die op het Saincteletteplein uitgeven…

Gelukkig lijkt dit besef ook te leven bij de bestuurders van de gemeente Molenbeek, meer dan bij  de promotoren in de immobiliën. Wat de bewoners betreft, die moeten beseffen dat zo’n toestanden aantoonbaar leiden tot kortere levensduur voor hen en tot meer ziektes.

Misschien moet die luchtvervuilingsproblematiek eens voor geheel Laag-Molenbeek in kaart gebracht worden? Hierop kunnen dan voorstellen volgen, waarbij men er wel over waakt dat ze  gedragen worden door de bewoners zelf.

Terug