Sommige Belgo-Marokkaanse jongeren zoeken hun toekomst in Marokko


Johan Leman, 19 juni 2024

Eind jaren 80 was de eerste grote boodschap die de Koninklijk Commissaris voor het migrantenbeleid de wereld instuurde, dat de mensen met Marokkaanse en Turkse herkomst in België zouden blijven, definitief. Een logisch gevolg was dat de verwerving van de Belgische nationaliteit een prioritair aandachtspunt werd. Men heeft dan ook gezien hoe vooral in de jaren 90 veel mensen de Belgische nationaliteit verwierven.

Dit laatste is een verworvenheid en niemand wil daarop terugkomen, zeker niet de in België geboren kleinkinderen van die mensen. Maar niettemin doet zich momenteel een interessant verschijnsel voor: namelijk een interesse bij sommige jonge Belgo-Marokkanen om een steviger voet aan huis te krijgen in Marokko. Dit wordt deels geïnspireerd door de mogelijkheden geschapen door de globalisering, deels ook is het een gevolg van de economische relance in Marokko (en de lagere lasten voor ondernemers ginds) en tenslotte gebeurt dit deels ook doordat sommige jongeren het groeiende racisme vrezen in Europa. De Marokkaanse economie heeft in 2024 een groei van 3.7%, tegenover 3.4% groei in 2023. Men denkt dat het 3.8% zou kunnen worden in 2026. Het IMF voorspelt zelfs een sterkere groei en spreekt over 4.3% in 2024. In 2024 bedraagt de inflatie 3.4%, maar ze wordt verwacht af te nemen tot 2% in 2025-2026. De economische diversificatie neemt toe, wat weerom positief is.

Ze zijn geen uitzonderingen meer, de jonge Belgo-Marokkanen die het erop wagen om in Marokko een bedrijfje op te starten of ervan dromen om dit de komende jaren te doen. Als we niet opletten verlaten heel wat dynamische Belgo-Marokkanen ons land.

Transnationalisme wordt meer en meer een realiteit. Men beweegt zich en bouwt zijn leven uit tussen twee of zelfs nog meer landen.

Terug