Schoolvakantieregelingen in Brussel


Johan Leman, 17 februari 2023

In Foyer zijn er zowel Nederlandstalige als Franstalige werkingen. We wensen die onderlinge contacten gaaf te houden. In sommige werkingen worden nu met volgend fenomeen geconfronteerd.

Crocusvakantie. In het Nederlandstalig onderwijs duurt die vakantie 1 week, in het Franstalig onderwijs 2 weken.

Paasvakantie. In het Nederlandstalig onderwijs beslaat dit 1 week voor en 1 week na Pasen, in april. In het Franstalig onderwijs is er geen vakantie rond Pasen, maar komen er wel 2 weken vakantie in de eerste helft van mei.

Grote vakantie. In het Franstalig onderwijs begint die vakantie pas vanaf de 2de week van juli om te eindigen aan het eind van de voorlaatste week van augustus. In het Nederlandstalig onderwijs start de vakantie per 1 juli om te eindigen per 1 september.

In totaal biedt het Franstalig onderwijs 2 weken meer school aan. Is er een vakantie die ik vergeet?

Commentaar.

Het gaat om autonome Gemeenschapsbevoegdheden en dus is er institutioneel niets mis mee dat elke Gemeenschap haar beleid autonoom bepaalt. Dit is wat hier gebeurt.

De realiteit is in niet zeldzame gevallen dat ouders kinderen hebben zowel in het Franstalig als in het Nederlandstalig onderwijs.

Twee mogelijkheden. Ofwel krijgen de ouders dit geregeld en laten ze de kinderen op de scholen waar ze nu ingeschreven zijn. Ofwel krijgen sommige ouders dit echt te moeilijk georganiseerd en trekken ze de kinderen uit een van de twee systemen terug om ze in een en hetzelfde systeem te plaatsen.

Ik kan me voorstellen dat sommige politici dit perfect vinden. Het creëert duidelijkheid, zal de redenering zijn. Of men hier in die kwestie, in Brussel, de belangen van de kinderen en van de gezinnen op de eerste plaats heeft willen zetten, ben ik niet zo zeker.

Terug