Saincteletteplein: soms is gentrification een stap achteruit!


Johan Leman, 26 maart 2022

Binnenkort komt er op het Saincteletteplein (een zeer zwart punt op vlak van luchtvervuiling), gekend voor zijn dure grond, resultaat van jarenlange speculatie door bouwpromotoren, een affiche, met aankondiging van de bouw van een woontoren van 14 verdiepingen.

Dit gebeurt op een ogenblik dat de laatste metingen van de luchtvervuiling in Brussel aangeven dat de kwaliteit van de lucht in die buurt ronduit slecht is : minstens tussen 36 en 40 microgram NO2/m3, indien niet hoger.

De bewoners hebben al meermaals aangegeven dat ze zo’n woontoren niet wensen, maar dat ze verse lucht wensen: een parkje ligt dus voor de hand. Daarnaast wensen ze ook de huurprijzen niet de hoogte te zien inschieten.

Wie de buurt kent, weet dat zo’n parkje het bijkomend voordeel heeft van naast het aanbrengen van verse lucht, ook nog eens zichtbaarheid en sociale controle te bevatten, iets wat drugsdealers mijden.

Met het zogenaamd helikopterzicht vanachter bureaus, waar men zich weinig gelegen laat om bijkomende last voor buurtbewoners, verkiezen sommige Gewestelijke overheden de speculanten en bouwpromotoren nog altijd meer gewicht toe te kennen dan de buurtbewoners. Dus: ze blijven gaan voor een woontoren van 14 verdiepingen. Want dat zal nu eens mooi zijn, zie.

En het groen en de verse lucht die dit zou moeten compenseren? In hun visie zal die aangereikt worden door een binnenweg, die men ’s avonds zal moeten afsluiten wil men er geen terrein van maken voor exclusief gebruik door drugsdealers,  want… geen sociale controle, niemand die er nog na een bepaald uur zal durven wandelen, geen politie of parkwachters… En dat zal men dan de compensatie noemen voor de woontoren op Sainctelette en voor het feit dat de buurt dringend groen en lucht nodig heeft. Bestaande open ruimtes, die nu al instaan voor de verse lucht, hun sociale controle ontnemen, alsof daar nu plots zal gejogd en gefietst worden in plaats van naast het kanaal. Hoe wereldvreemd kunnen sommige mensen zijn!

Welnu, Gewestelijke overheden: weet dat de buurtbewoners resoluut tegen zijn, en dat niet omwille van nimby, maar omdat het totaal contraproductief is en zoiets enkel vanachter een bureau bedacht kan worden door mensen die geen zicht hebben op het leven in de concrete buurt. En dat ondertussen de huurprijzen in de buurt, ook buiten de gentrification zone de hoogte inschieten, wat in de hand gewerkt wordt door zo’n investerings-woontorens, is die mensen blijkbaar onbekend, of laat hen onverschillig.

Terug