Saincteletteplein, Donderberg, Vlaamsepoort… één strijd


Johan Leman, 6 april 2022

We laten ons geen schuldgevoel aanpraten, als we ons verzetten tegen de overheersing van de eenzijdige belangen van de Immobiliënmarkt in Brussel en opkomen voor een langer en gezonder leven voor onszelf en de kinderen.

We laten ons evenmin een debat aanpraten ‘voor of tegen hoge woontorens’. We weten ook wel dat voor beide stellingen iets te zeggen. De vraag is echter: waar horen ze thuis? Waar er dringend vraag is naar meer groen dan nu het geval is, of elders, waar er voldoende groen is, het Zoniënwoud uiteraard buiten beschouwing gelaten.

Idem voor alle nieuwe grote projecten die groen wegnemen. Waar horen ze best thuis? Waar er nu al verkeersoverlast is, of elders?

Zoiets mag niet door de prioriteiten van de Immobiliënmarkt noch door de grondprijzen bepaald worden. Zoiets moet bepaald worden door de kansen op een betere gezondheid en een langer leven voor de inwoners.

En dat men ons niet komt vertellen dat die nieuwbouw de kanaalzone mooier aan het maken is. Al eens goed de nieuwbouw bekeken naast het kanaal aan de overkant van de Havenlaan? U geniet ervan? Zoiets als wandelen in Barcelona of langs de Seine?

Objectief gezien is de enigste, echte dienst die men de huidige inwoners van de wijken in de Brusselse kanaalzone of in de “première couronne” kan bewijzen, dat er bomen zouden aangeplant worden, bijvoorbeeld  om bij overvloedige stortbuien het water te helpen opvangen en om bij te grote hitte verkoeling bij te brengen. De rest zijn fake argumenten…

We laten ons dus geen schuldgevoel aanpraten alsof we “nimby” activisten zouden zijn, als we ons verzetten tegen projecten zoals bijvoorbeeld de geplande 15 verdiepingen tellende woontoren aan het Saincteletteplein, of als sommige inwoners elders in Brussel ook voor meer leefbaarheid in hun woonomgeving opkomen.

Terug