Ook Molenbekenaars hebben recht op gezond wonen


Johan Leman, 28 maart 2022

Laten we gezond wonen zo letterlijk mogelijk verstaan. We halen er de resultaten bij van de studie van CurieuzenAir. Iemand woont op een gezonde plek, als h/zij mag wonen op een plek waar maximaal 30 microgram NO2 (concentratie stikstofdioxide, als gevolg van verbinding van stikstof met zuurstof) aanwezig is per kubieke meter. Eenmaal men woont in een buurt waar de verhouding hoger reikt dan 30 microgram, spreekt men van wonen in een omgeving met minderwaardige luchtkwaliteit, en nog hoger gaat het in toenemende mate om steeds maar  slechtere luchtkwaliteit.

Wat doet goed beleid dat om de gezondheid van zijn inwoners bekommerd is? Het stelt een plan op om prioritair de luchtkwaliteit in zones met slechte lucht, te verbeteren van slecht tot minder slecht, en nadien van minder slecht tot goed (- wat nota bene nog niet gelijk staat met ideale luchtkwaliteit!).

Wat doet een sociaal beleid in alle geval niet? Beloven dat men er later iets zal aan doen, maar ondertussen de luchtkwaliteit eerst nog slechter laten worden. Immers, dat de kwaliteit slechter wordt, is dan de enigste zekerheid. Dat het ooit beter wordt… dat valt dan later allemaal nog te bezien. Want de politici in kwestie zijn er dan meestal niet meer…

Welnu, dit is de reden van hevig protest van de buurtbewoners rond het Saincteletteplein, waar een toren van 15 verdiepingen gepland wordt door de huidige Brusselse Gewestelijke meerderheid. De luchtkwaliteit is er slechter dan minderwaardig, want hij ligt tussen 35 en 40 microgram NO2 per kubieke meter. Deze discussie staat volledig los van de vraag of men voor of tegen hoge torens is, zoals sommigen het debat willen vernauwen. Het debat gaat erover of je op een plaats met nu al een heel slechte luchtkwaliteit nog 15 verdiepingen met appartementen en een resem garages bij bouwt. O ja, er is de belofte dat er ooit op afstand een groene zone komt… Maar… dat is voor later, en ‘op afstand’… Met andere woorden: als sociaal voelend politicus, bekommerd om de gezondheid van de buurtbewoners, voer je zo geen torenplan uit… en je start het torenproject – als je er dan nog in gelooft – enkel op als eerst de luchtkwaliteit ter plaatse tussen 25 en 30 microgram NO2 teruggebracht is. Dit niet in die volgorde doen, lijkt me onverantwoord.

Terug