Ook in Brussel worden oude mensen een realiteit


Johan Leman, 20 april 2022

Het Brussels Gewest wordt gevierd – terecht – als een jong Gewest, het jongste van België. Dit is mooi. Dit wijst op een enorm potentieel en op te verwachten dynamiek.

Het mag ons echter niet doen vergeten dat er tegelijk, bij de vele Brusselaars van niet-Belgische origine, ook een verouderingsproces aan de gang is. Van de 215.378 Brusselaars 60+ waren er in 2020  100.295 niet in België geboren. Bij de niet in  België geboren Brusselse 65-plussers zijn er uiteraard Belgen van buiten Brussel, ook heel veel Brusselaars geboren in een EU lidstaat, maar tenslotte ook meer en meer Brusselaars die geboren zijn in Congo of – en hierover wil ik het hier hebben – geboren in Marokko en in mindere mate Turkije. Van die mensen zijn er nogal wat die een deel van hun pensioentijd in het land van herkomst doorbrengen, pendelend tussen de familie ginds en de kinderen hier. De groep 65-plussers die geboren zijn in een Noord-Afrikaans land of in Turkije en die Brussel als hun thuis zullen blijven zien en hier zullen blijven wonen, zal echter voorspelbaar toenemen.

“Gouverner c’est prévoir.” Wellicht leren we iets over de zorgen die in de toekomst gevraagd zullen worden door te kijken naar Frankrijk. De migratie van buiten Europa, in casu Noord-Afrika,  gaat er een volle generatie verder terug in de tijd dan bij ons. In 2017 werd er op initiatief van Dr Omar Samaoli, een gerontoloog, een « Obervatoire Gérontologique des Migrations » opgericht.

Men insisteert er op het belang van de aanwezigheid van geluiden, geuren en smaken uit de kindertijd en jeugdjaren voor oude mensen met migratieroots in woonzorgcentra, en ziet dit als  vertrouwenwekkend.

Men insisteert er ook op het belang van diagnosetools en begeleidende info in de taal van herkomst bij casussen van dementie en alzheimer, zelfs bij mensen die uitstekend de taal van het gastland beheersen, omwille van de waarschijnlijkheid van het toenemend belang van die taal uit de jeugd- en kindertijd voor mensen die dementeren.

De VUB heeft een goede traditie rond gerontologisch onderzoek. Ik meen te weten dat men er met onderzoek hieromtrent bezig is. Een beleid hieromtrent zou wel eens vlugger gewenst kunnen zijn dan de politiek het in het “jonge Brussel” verwacht.

Terug