Ook in  Brussel worden mensen oud (vervolg)


Johan Leman, 25 april 2022

Het is interessant om aantallen te plaatsen bij het verschijnsel van het oud worden van Brusselaars die buiten België geboren zijn.

Brusselaars geboren in een land buiten de EU:

60-plussers in 2020, Marokko: 23.338; Algerije: 1.324; Tunesië: 1.172 ;                                      Turkije: 5.239; Congo: 7.083.

80 à 89-plussers in 2021, Marokko; 3.304; Algerije: 201; Tunesië: 82;                                                Turkije: 632; Congo: 694.

Brusselaars geboren buiten België, maar in een EU lidstaat:

60-plussers in 2020, Frankrijk: 10.716; Italië: 8.556; Spanje: 5.434; Polen: 3.126; Roemenië: 2.922. En wat me een raadsel is: San Marino: 1.724.

80 à 89-plussers in 2021: Frankrijk : 2.116; Italië : 1.630; Spanje: 1.068; Polen: 336; Roemenië: 308; San Marino: 131.

Er zijn natuurlijk nog veel andere landen in het spel.

Het Planbureau schrijft dat er tussen 2020 en 2030 in Brussel geen aangroei van de bevolking zal zijn, maar dat dit wel zal gebeuren vanaf 2030. Tussen 2030 en 2070 wordt een toename verwacht in Brussel-19 met 100.000 inwoners. Hierbij speelt een toename van de levensverwachting met 5 jaar, nl. tot 86,9 jaar voor mannen en 89,0 jaar voor vrouwen, in 2070.

De categorie +80 zal in 2070 dubbel zo hoog liggen in vergelijking met 2021.

Men mag verwachten dat vooral 1000 Brussel, Schaarbeek, Molenbeek en Anderlecht voor een uitdaging zullen staan bij de opvang van oude Brusselaars, geboren buiten de EU en voor de minder welstellenden geboren buiten België maar binnen de EU. Voor de opvang van de meer welstellende ouden geboren binnen de EU zal het vooral taak zijn o.a. van Ukkel, en van de 2 Woluwes.

Terug