Onderzoek naar de invloed van de Ramadan op de gezondheid van vrouwen


Johan Leman, 26 februari 2024

Aan de Universiteit Antwerpen zoekt men vrouwen om te participeren aan een wetenschappelijk onderzoek in Brussel en Antwerpen over de invloed van het vasten gedurende de ramadan op de gezondheid van die vrouwen.

Maar er rijzen toch enkele serieuze vragen, puur wetenschappelijk, dunkt me. Hoe zal men dat precies meten? Want tot het vasten behoort ook het vinden van de slaap nadien, én het al dan niet overmatig eten aan het eind van  een dag vasten. Voeg daaraan toe het zich buiten op straat bevinden, meer of minder, gedurende de vasten. Sommige straten zijn bijzonder vervuilend. Zal men tegelijk meten of er minder auto’s door de straten rijden en of de vrouwen er zich minder bevinden? Met andere woorden: wat zullen de resultaten ons juist leren? De invloed van het feit van te vasten? De invloed van de Ramadan-in-zijn-geheel gedurende een bepaalde periode van het jaar op de gezondheid van een aantal vrouwen?

Het lijkt me een van de vele types wetenschappelijk onderzoek waar men toch heel voorzichtig zal moeten zijn bij het interpreteren van de resultaten, terwijl men zich nu al vooraf aan een spectaculair nieuwsbericht over de resultaten mag verwachten.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2024/02/23/oproep-ramadan-onderzoek-uantwerpen-vrouwen-en-vasten-gezondheid/
Terug