Molenbeekse schietpartijen


Johan Leman, 23 juni 2022

In de artikelen die ik vandaag lees over de recente schietpartijen , is de teneur: 1. Het gaat om een nieuwe generatie jongeren die gemakkelijker en sneller begint te schieten, 2. Er zitten nogal wat jongeren van buiten Molenbeek tussen die we niet kennen, 3. Het gaat om een lagere categorie van criminelen die zich vooral op hash toelegt.

Ik begin met te schrijven dat ik er momenteel echt nog geen zicht op heb. Maar misschien mag ik toch op iets wijzen? Molenbeek ligt al van bij het begin dat ik bij Foyer betrokken ben (1981) op een internationale drugslijn, vanuit de Rif in Noord-Marokko naar Nederland. Al die jaren heb ik geweten dat er frequente en nauwe contacten waren tussen Roubaix (en Noord-Frankrijk) en Molenbeek als het om  drugs ging, en al enige tijd kwam ook Nederland daarbij. Welnu, ik kan me niet voorstellen dat zich momenteel op lokaal vlak een evolutie zou voordoen in de drugsdealingscompetitie zonder dat Roubaix of anderen zich daar zouden komen mee bemoeien.

Mijn bede is dus: Wil het federale niveau zich zo snel mogelijk bij dit lokale dossier laten betrekken en die zaak ernstig nemen als een verschijnsel dat niet zonder internationale invloeden kan blijven. Molenbeek kan een herhaling van iets dat vergelijkbaar is met wat zich 5 à 10 jaar geleden voorgedaan heeft, missen als de pest.

Terug