Molenbeekse schietpartijen: even samenvatten


Johan Leman, 24 juni 2022

  • Al 4 decennia lang ligt Molenbeek op een internationale drugslijn die van Noord-Marokko over Frankrijk naar Nederland loopt. Al die jaren zijn steeds ook “Fransen” bij de handel betrokken geweest. Vraag: zou dat nu plots anders zijn? (Bemerk: dit aspect is sterk onderbelicht gebleven in 2014-2016.)
  • Molenbeek (als belangrijke gemeente in de betrokken politiezone) heeft – zegt men officieel – een structureel tekort van 170 politiemensen. Het federale Kanaalplan heeft dat niet structureel veranderd. Gevolg: mogelijkheid van nabijheidspolitie? Laten we dit vergeten.
  • Sedert september 2021 vinden in Molenbeek op 10 maanden tijd minstens 10 schietpartijen plaats. Twee mogelijke verklaringen: a. verschuiving na Corona van drugsdealing in cafés naar publieke ruimte, b. invloed van operatie Sky uit begin 2021.
  • Het feit dat het jongeren zijn (zeg maar: de eerstelijnswerkers uit de drugsdealing) zegt niets over het feit of de strijd over het te bezetten terrein gewoon een lokale aangelegenheid is, dan wel op een hoger niveau  georchestreerd wordt. Zo ook zegt het feit dat het zich vooral in Molenbeek uit, niets over het feit of het om een ruimer gevecht gaat of niet. Weerom: in 2014-2016 keek iedereen naar “Molenbeek”, terwijl “Laken” (zoals later bleek)  even goed betrokken partij was.

Deze morgen hoorde ik, na het ochtendnieuws van 8 uur,  een gesprek op de radio met minister Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken. Ze zegt erin dat ze niets wil beloven dat ze niet kan waarmaken. En dat is vandaag al een verdienste op zich. Maar voor de rest hoorde ik vooral dat er eigenlijk niets kan/zal gebeuren. Immers… Er moet nog aangeworven worden en dat moet lokaal gebeuren. Dat zal voorspelbaar niet veel opleveren en het is niet eens de fout van de gemeente noch van het lokale politiekorps. En federaal zit alles potdicht. Met andere woorden: er zal overlegd worden. Uit wat ik zelf meegemaakt heb tijdens mijn publiek leven in de jaren 90 weet ik wat dit betekent: er zal enkele keren vergaderd worden… en dat zal tot niets leiden.

Wat mag men verwachten? In het beste geval zal het schieten op zeker ogenblik ophouden of minstens sterk verminderen, en dat zal te wijten zijn aan het feit dat een bepaalde groep dominant is geworden, al dan niet onder controle van een lokale familie dan wel vanuit een grotere internationale organisatie.

Terug