Migraties naar de EU (jan-feb 2022)


Johan Leman, 10 maart 2022

VN-rapport:

Cijfers over de migraties van buiten Europa, dus deze vanuit Oekraïne niet inbegrepen:

Stand van de migraties over land en over zee van buiten Europa naar de EU januari-februari 2022

Over zee: 13.625 (Italië, Griekenland, Spanje, Cyprus en Malta):

Over land: 1.377 (Griekenland en Spanje).

Totaal: 15.002.

De belangrijkste landen van herkomst zijn : Tunesië, Egypte, Bangladesh, Syrië en Ivoorkust. 

De UN schat begin maart dat, binnen Europa zelf,  tussen 4 à 7 miljoen Oekraïners vluchtelingen naar de EU of displaced persons in eigen land zullen worden omwille van de Russische invasie.

Terug