Migratie: Wat is nieuw in integratie-perspectief?


Johan Leman, 8 februari 2024

Als ik de jaren 90 vergelijk met vandaag zie ik 2 grote verschillen aan de basis: de plaats die de sociale media innemen (met een grotere invloed van het aspect ‘aankondiging’ in de politiek) en het post-‘nine eleven’ effect (met meer angst voor culturele dreiging, vaak door de betrokkenen in verband gebracht met de islam). 

Verder spelen vooral 2 nieuwe dynamieken mee. Ten eerste hebben de nieuwe, volatiel diversifiërende  migraties meer dan de vroegere invloed op de sociale cohesie in de wijken waar die mensen aankomen, wat op zich positief is omdat het de interculturalisering bevordert tegenover een zich op zichzelf terugplooiend multiculturalisme. Maar ten tweede vraagt het toenemend transnationalisme ook om betere afspraken met de landen van herkomst. Het kan immers tot spanningen leiden als niet-migranten de indruk kunnen krijgen dat migranten daardoor gemakkelijker ongekende voordelen kunnen uitbouwen.

Terug