Migranten uit Marokko en Turkije in de jaren 60


Johan Leman, 26 maart 2024

Momenteel werden al 40 migranten (of een zoon of dochter ervan) uit Marokko en Turkije geïnterviewd die in Brussel aangekomen zijn in de jaren 60. Het is zeer leerrijk. Enkele vaststellingen:

. Elk verhaal heeft een eigen, heel aparte invulling.

. Aan Turkse zijde lijkt er meer organisatie geweest te zijn via agentschappen ginds ter plaatse dan in het geval van Marokko.

. 1964 is weliswaar het jaar dat vooruitgeschoven wordt als het sleuteljaar voor die migraties uit Marokko en Turkije, omdat er toen bilaterale overeenkomsten afgesloten werden tussen België en die landen, en dat zal waarschijnlijk wel het geval zijn. Maar het is niettemin opvallend dat de mensen zeer zelden naar die overeenkomsten verwijzen, en des te meer naar ‘een neef’ of ‘iemand uit het dorp die al geëmigreerd was’… en dat iemand zelfs al in 1961 naar Brussel was komen  werken.

Terug