Jeugdwerkers geraken sterk gefrustreerd!


Johan Leman, 2 december 2022

Vaststelling 1. In België leven 400.000 mensen van Marokkaanse herkomst. Dit komt neer op 200.000 in Brussel, waaronder de helft jonger is dan 30 jaar. Ik zal er niet ver naast zitten. Met andere woorden, Brussel telt ongeveer  100.000 “jonge mensen van Marokkaanse herkomst”. Wat betekent het om “van Marokkaanse herkomst” te zijn? Het varieert van “zelf” eerste generatie te zijn tot het “hebben van een bet-overgrootvader” die ooit vanuit Marokko in België is komen wonen.

Vaststelling 2. Je mag nog de beste en sterkste jeugdwerking hebben  waarvan je kan dromen, je kan er onmogelijk 100.000 mensen mee bereiken. En zelfs alle jeugdwerkingen samen kunnen dit aantal onmogelijk bereiken, tenzij in de ogen van mensen die overduidelijk het terrein en de werksoort niet kennen.

Vaststelling 3. In veel landen zal je het meemaken dat er tijdens en na voetbalmatchen hooliganisme voorkomt. Je mag zoiets perfect verwachten na een emotionele Marokko-België. Praat ik dit hooliganisme goed? Evenmin als na een match tussen Standard en Anderlecht.

Vaststelling 4. Bij het vieren in groep in een publieke ruimte, riskeer je gemakkelijk dat er mensen tussen de vierders zijn die de “grenzen” van wat toelaatbaar is overschrijden. Een eigen interne ordedienst is daarom altijd zeer nuttig. In een grootstad riskeer je daarenboven dat er zich mensen komen in mengen met andere bedoelingen: bijvoorbeeld in winkels iets kunnen stelen,…

Vaststelling 5. Meer dan 20 à 30 jaar geleden kan men zien hoe jongeren ook op positieve wijze inspreken op jongeren die een feest dreigen te vergallen, maar uiteraard slagen ze daar niet bij mensen die gewild en bewust afkomen om te stelen of te vernielen.

Vaststelling 6. Veel jeugdwerkers zijn zeer actief, tot een stuk na middernacht, op momenten dat men opstootjes of rellen kan riskeren. Zij proberen attractieve alternatieven uit te werken.

Gelet op die 6 vaststellingen, mag men de overheden nu  misschien vragen om toch een beetje meer respect op te brengen voor het bestaande jeugdwerk dan nu soms het geval is.

Terug