Jaren 60: Kenmerken van de Marokkaanse en Turkse migraties naar Brussel


Johan Leman, 2 juni 2024

Aan de hand van de 70 uitvoerige gesprekken die ik tot vandaag hield met mensen uit die periode onthoud ik niet enkel veel gelijkenissen, maar ook enkele verschillen in het migratiescenario van deze mensen.

Ik noem er kort enkele markante op. Het is duidelijk dat de bilaterale akkoorden tussen België en Marokko respectievelijk Turkije een rol gespeeld hebben als multiplicator van deze migraties, maar eigenlijk waren die migraties al van 2 à 3 jaar vroeger aan de gang.       

Een tweede iets dat duidelijk is, is dat men globaal voor wat de migraties in die tijd naar Brussel betreft vooral aan de Rif als vertrekzone moet denken voor de Marokkanen en aan Emirdag voor de Turken, maar… er was telkens ook een tweede migratielijn, namelijk van Marokkanen die Algerije verlieten en doorreisden naar België en van Turken uit voormalig Joegoslavië die na een verblijf in Izmir of Istanbul naar Brussel vertrokken.

Tenslotte, de helft van de mensen vertrok als toerist en zocht en vond werk slechts na aankomst in Brussel. Laten we zeggen dat het verschil met illegaal overkomende migranten vandaag er eigenlijk enkel in bestond dat men toen niet van illegalen sprak en dat ze vrij  snel werk vonden.

Er zijn nog enkele opvallende fenomenen. Maar dit is voor later wel eens…

Terug