In verband met planning in de steden en gentrificatie


Johan Leman, 3 februari 2023

Uit de Opinie (in DS) van Joeri Casteleyn n.a.v. de Oostendse vuurtoren.

“Moeilijk te begrijpen voor wie er net woont, maar Lange Nelle is altijd bij ons geweest: ze was er om ons eerste sigaretje bij te lichten, om ons te begeleiden naar huis met de fiets nadat we weer eens te veel gedronken hadden (…). Het licht waar naar ik staar vanuit het binnenland, is hetzelfde licht als dat waarnaar mijn grootvader keek…” (…) “Je kunt dat (…) niet zomaar afnemen…”

In Brussel hebben we in het verleden soms de fout gemaakt dat daar te weinig rekening mee werd gehouden. Sommige zaken hadden we moeten open houden, gewoon omdat mensen er zo aan gewend waren dat het voor hen een houvast was. En we lieten het verdwijnen voor nieuwe, zogenaamd grotere projecten. Ik herinner me dat iemand als Phil Bosmans In Antwerpen ooit een deel van de opbrengst van zijn auteursrechten gebruikt heeft om een café, dat moest sluiten, open te houden… omdat er veel daklozen een pintje kwamen pakken. Hij had gelijk. Natuurlijk mag zoiets noodzakelijke verandering niet in de weg staan, maar verandering moet dan aanwijsbaar staan voor verbetering. En niet omdat een administratie dit ergens op afstand vanop een bureau uitgetekend heeft.

Ik hoop dat men daar rekening mee houdt als in Brussel, tegemoet komend aan de nieuwe markt die bouwpromotoren ontdekt hebben, een nieuwe kaalslag op gang trekt. Een gevolg kan zijn dat er veel ongenoegen komt onder de lokale bevolking, o.a. ook omdat jonge mensen als gevolg daarvan meer en meer geconfronteerd worden met onbetaalbare huurprijzen, maar ook omdat tegelijk ook punten van houvast of die als memorialen aangevoeld worden, verloren gaan. En als dit in hun ogen gebeurt om de belangen tegemoet te komen van wie zij als nieuwkomers-BoBo’s zien, dan mag men niet verschieten als dit tot onverwachte spanningen leidt.

Terug