In memoriam Paul Steels, stichter van Foyer des Jeunes


Johan Leman, 22 augustus 2022

Een maand geleden is Paul Steels overleden. Foyer des Jeunes is ontstaan in 1969 in de Brusselse Noordwijk. Foyer des Jeunes is een jeugdhuiswerking die nu  nog steeds behoort tot de Foyer cluster. Die jeugdwerking had van meet af aan bijzonder veel impact. In 1972 leidde de werking tot een echt jeugdhuis. In 1974 verhuisde Foyer des Jeunes – samen met heel wat bewoners uit de Noordwijk – naar Sint-Jans Molenbeek. De verhuis gebeurde onder invloed van de verdringingsacties onder impuls van enkele bouwpromotoren:  de toenmalige huizen in de Noordwijk moesten worden gesloopt en er moest plaats worden gemaakt voor megalomane kantoor-nieuwbouw.

De aantallen van de  jongeren die toen in de tweede helft van de jaren 70 dagelijks de Foyer des Jeunes bezochten, waren duizelingwekkend. Het ging dagelijks om meerdere honderden tegelijk. Ik kan dit echt getuigen, als iemand die toen nog niets met Foyer te maken had. Je moet het zo zien: de Foyer was toen het enige jeugdhuis in Molenbeek en omstreken en Foyer was 7 dagen op 7 open, voor iedereen. Er was een kleine zoo met heuse leeuw, een filmzaal (met Tarzan, Laurel and Hardy, Charlie…), een kinderbibliotheek, kickers, een restaurant (met frites, soep en een ei) en een naschoolse begeleiding. Voor de meeste jongeren was Foyer hun foyer, hun thuis. Ik ben er nog altijd over verbaasd met hoeveel emotie en sympathie vijftigers en zestigers in Molenbeek  vandaag over hun Foyer vertellen. Zijn hoogtepunt beleefde Paul Steels toen koning Boudewijn eind jaren 70, op aanbeveling van toenmalig Staatssecretaris Vic Anciaux, anoniem de Foyer des Jeunes bezocht, een bezoek dat enkele jaren later overgedaan werd door koning Albert.

Eind jaren 70, na tien jaar hard werken, liet de gezondheid van Paul Steels het niet meer toe om bij Foyer te blijven. Er kwam een nieuwe directie en een reorganisatie. In 1981 werd Foyer des Jeunes geïntegreerd in een ruimere cluster, met een Franstalig en een Nederlandstalig luik, met een vrouwenwerking en een sociale dienst, met elkaar samenwerkend onder de noemer Foyer. Vanaf de jaren 80 zouden de projecten elkaar opvolgen. De Foyer volgt de ontwikkelingen in de samenleving en past zich aan, zonder schrik om te pionieren.

Het is correct om dankbaar de heel bijzondere plaats van Paul Steels (03.10.37-27.07.22) te belichten binnen het geheel van het Foyer verhaal, in casu de eerste 10 van de ondertussen meer dan 50 jaar.

Terug