Iconische beelden


Johan Leman, 12 mei 2024

Het beeld van Breydel en De Coninck verwacht je in Brugge, niet in Gent. Jacob van Artevelde verwacht je in Gent, niet in Brugge of Antwerpen. Zo’n beelden moeten er niet per se zijn, maar eenmaal dat ze er zijn, is hun plaats zinvol en creëren ze zinvolle identiteit.  Niet in het minst als daar ook een mythisch verhaal bestaat.

Waarom zou die logika niet gelden voor de iconische Vaartkapoen op het Saincteletteplein, aan de rand van Historisch Molenbeek? Waren de vaartkapoenen niet dit deel van het Molenbeekse werkvolk dat uit underdogs bestond? Waren ze niet degenen die de politie best in de gaten hield? De deugnieten uit Klein Manchester in de 19de eeuw?

Over de jaren werd ‘vaartkapoen’ een geuzennaam: het kreeg een veel positievere invulling. Dit is wat ook met Molenbeek te gebeuren staat, een proces dat nu al ingezet is. Sommige beelden staan voor die ontwikkeling. Daarom horen ze thuis op precieze plaatsen, en niet op andere. Die plaats is Historisch Molenbeek. Voor zo’n beeld moet niet gezocht worden naar een plaats waar het ‘mooier’ oogt of waar nog ‘meer volk’ langskomt. Zo’n beeld moet historisch verankerd zijn en iets zinvol vertellen.

Breng het beeld Vaartkapoen terug naar Historisch Molenbeek 

https://chng.it/7gSKzQKd2v

Vergeet niet om nadien je ondertekening via mail te bevestigen.

Terug