Hoe om te gaan met ChatGPT?


Johan Leman, 14 maart 2024

In een wereld waar technologieën steeds meer ons dagelijks leven doordringen, is het belangrijk om bewust om te gaan met nieuwe innovaties zoals ChatGPT. Bij Foyer vzw geloven we in een mensgerichte benadering, zelfs in digitale interacties.

Om op een gezonde manier om te gaan met ChatGPT, is het cruciaal om de menselijke connectie niet uit het oog te verliezen. Gebruik ChatGPT als een hulpmiddel om kennis te vergaren en informatie te delen, maar blijf altijd kritisch en bewust van de beperkingen van AI.

We moedigen aan om empathie en respect te tonen, zelfs in digitale interacties. Bedenk dat achter elke boodschap een menselijke intentie kan schuilen, zelfs als die via een machine wordt verzonden. Door openheid, begrip en vriendelijkheid te tonen, kunnen we de interactie met ChatGPT verrijken en een positieve impact creëren in onze digitale wereld.

(Antwoord aangemaakt door ChatGPT op mijn vraag “Hoe om te gaan met ChatGPT vanuit de Foyer-filosofie?”)

Terug