Hoe komt het tot  een nieuwe sportclub in het sociale veld?


Johan Leman, 28 september 2022

Ik denk dat we op Foyer mogen zeggen dat we min of meer weten hoe je in het sociale veld tot het creëren van een sportclub komt. Je doet dit door geschikte personen te vinden, een dragende kracht. Maar hij/zij niet alleen… Daarrond moet je een leidend, dragend team kunnen creëren, en dan moet je je eerste trouwe leden vinden. Trouwe leden zijn leden die wekelijks naar de trainingen komen. Voor voetbal is dit geen probleem. Dat is zo populair dat je in een week tijd gemakkelijk 20 leden vindt. In atletiek is het al moeilijker…  En dan bouw je verder uit: het moet tot betrokkenheid komen van de leden bij het managen van de club, het laten doorgroeien in je eigen club van sommigen tot hulp-coaches, de betrokkenheid van de ouders verhogen, en ga zo maar door. Zo komt het tot identificatie met de club en engagement voor de club. En op zo’n moment kan de club verzelfstandigd worden, een eigen autonoom leven leiden. Zo is Atlemo  er gekomen en zo is ook Rebels Molenbeek basketclub voor meisjes er gekomen.

Waarom beschrijf ik dit? Ik hoop dat mijn tekst sommige mensen moge inspireren en dat men dit soort inzet leert respecteren.

Terug