Het Brussels Gewest en zijn financiering


Johan Leman, 15 juni 2022

Wat opvalt de laatste jaren, is, dat als men het over Brussel en financiën heeft, het meestal ook gaat over toenemende tekorten in de financiële middelen. Zoiets moet men ernstig nemen. Van twee mogelijke verklaringen, moet men uitmaken welke de juiste is. Ofwel wordt er onvoldoende deskundig met de financiële middelen omgesprongen, ofwel moet men in het geval van Brussel over onderfinanciering spreken.

Men mag met zeer verregaande zekerheid verwachten dat na de eerstkomende federale verkiezingen, bij de vorming van de regering, de financiering van de Gewesten weer ter sprake zal komen. Mag men hopen dat in Brussel nu al in alle stilte  “cross-party” een werkgroep samengesteld is, ook met vertegenwoordigers uit de oppositie, met reële deskundigen, die de gehele financieringsproblematiek van het Brussels Gewest en zijn gemeenten in kaart brengt, zodat Brussel niet totaal onvoorbereid is bij die komende onderhandelingen?

PS. En specifiek voor wat de investeringen vanuit Vlaanderen betreft… Als zou blijken dat sommige investeringen (in wat dan ook,… ik zal me braaf onthouden van het noemen van namen) echt niet rendabel zijn of gewoon zelfs niet werken, dan zou het Vlaamse luik van het Brussels Gewest (zeg maar de VGC) Vlaanderen bijvoorbeeld ook kunnen voorstellen om het geld nuttiger in Brussel te gebruiken dan Vlaanderen nu doet. Want er is echt nog veel te doen in Brussel dat niet gebeurt… omdat de middelen ontbreken.

Terug