Het belang van meesterschap bij beleidsvoering


Johan Leman, 2 december 2023

Het beleid moet zich heel ernstig de vraag stellen of de vroegere idee waarbij integratiebeleid en migratiebeleid als strikt te scheiden materies behandeld werden, nog houdbaar is? Evident zijn er punten waar beide kwesties uit elkaar moeten gehouden worden, maar meer dan vroeger is er op het vlak van de gevolgen een overlapping. Als integratie sociale cohesie beoogt, dan moet een overheid duidelijk aantonen dat ze de aankomst van nieuwe migranten beheerst en kanaliseert. Dit heeft een invloed op de acceptatie van de migratie en dus van de inclusie.

Is dit een hopeloos moeilijke beleidsopdracht? Helemaal niet. Het is een kwestie van het leggen van de juiste accenten, op vlak van inhoud en van vorm..

Terug