Goed kleuter- en lager onderwijs: enkele basistips


Johan Leman, 1 september 2023

  1. In alle geval geen precieze taal verplicht opleggen op de speelplaats aan kleuters die hun eerste stappen zetten op school… en al zeker niet als dit een taal is die ze nog niet goed spreken. Want als je dit doordrukt, zal het zeer stil zijn op de speelplaats en komt er van taalontwikkeling niet veel in huis.
  2. Zeer hard werk maken van de hoogst mogelijke ouderbetrokkenheid met wat op school gebeurt, zonder dat dit het gezag van leerkrachten aantast.
  3. Zeer veel taalbadvakanties regelen voor anderstalige leerlingen.
  4. Iets doen  met de thuistaal van de leerlingen. De thuistaal uitschakelen is hetzelfde als aan een leerling zeggen dat z/hij met een handicap door het leven gaat. Doe dit nooit. Ze is geen handicap. Ze kan een troef zijn. Neem die troef niet af.
  5. Plaats iemand die zowel de thuistaal als de onderwijstaal van leerlingen beheerst  in de beginjaren bij lessen wiskunde. Zo belet je dat kinderen begrippen uit het hoofd leren waar ze zich niets bij voorstellen.
  6. Ga niet verder met het aanreiken van nieuwe leerstof als een leerling(e) de basics van een materie niet begrepen heeft.
  7. De leerkrachten valoriseren, maar ze moeten wel hun vak kennen en zich totaal engageren.
Terug