Fier moeten we als mensheid niet zijn


Johan Leman, 5 november 2023

Oekraïene – Rusland, en nu Israël – Gaza. Iedereen weet dat er op het einde gedialogeerd zal moeten worden. De eindfase al aan  tafel geregeld worden, ook al kan men pronostikeren… dat het tussen Rusland en Oekraïene op een gelijkspel zal eindigen, terwijl Israël normaal Gaza kan verpletteren. Globalizering betekent echter ook internationalisering… en dus zal er hoe dan ook gepraat moeen worden, in gezelschap van enkele andere stakeholders, zelfs als men wint.

Je vraagt je dus af waarom niet na enkele eerste rellen daartoe beslist kan worden? Waarom moeten eerst duizenden mensenlevens verloren gaan en gezinnen verwoest worden? Waarom kan het geld dat voor zo’n conflict plots vrijgemaakt kan worden, niet even snel vrij gemaakt worden om de honger uit de wereld te helpen?

De te grote ego’s en het te weinig verstand bij de leiders? Het te weinig belang dat aan generositeit toegekend wordt?

Fier moeten we als mensheid in alle geval niet zijn.

Terug