En die vluchtelingen tentjes aan het kanaal, die blijven….


Johan Leman, 4 maart 2023

Uit een bericht in Apache leid ik  af dat Staatssecretaris De Moor van oordeel is dat een tijdelijke spreiding van de aanmelding van asielzoekers, in geval van overbelasting van het centrale meldpunt in Brussel, geen oplossing is.

In de mate dat zij van oordeel is dat zo’n tijdelijke spreidingen  het ritme van inschrijvingen niet zal versnellen, ben ik het daar volledig mee eens. Maar zij lijkt niet te beseffen hoe zwaar zoiets een buurt belast (ook op vlak van publieke hygiëne) en dat zoiets kan voorkomen dat zich hier een nieuwe ongewenste traditie komt vestigen. En let wel… prioriteit, ook in onze ogen,  is niet de last voor een buurt , maar de huisvesting van de kandidaat asielzoekers.

Hebben de mensen hier in de buurt aan het kanaal iets tegen die tentenbewoners? Meestal niet. Maar… is het wenselijk dat voortaan iedereen die zichtbaarheid wenst te geven aan zijn marginaliteit van nu af hier langs het kanaal in tentjes komt logeren? Ik denk het niet. En dit is wat met dit uitblijven van oplossingen dreigt te gebeuren. Een nieuwe traditie…

Beleidmakers moeten niet alleen aan hun eigen interne werking denken, maar ook aan de nevengevolgen ervan op termijn. Dit is geen moraliserend verwijt… want ik neem aan dat mevrouw De Moor alles doet wat in haar mogelijkheden ligt om oplossingen te vinden. Maar ze moet ook  denken aan mogelijke  bijkomende belastende factoren voor later, die haar momenteel blijkbaar ontgaan. Gouverner c’est prévoir.

Terug