Digitalisering van overheidsdienstverlening: voor en tegen


Johan Leman, 16 november 2022

Een hele reeks verenigingen uit het middenveld roepen op tot voorzichtigheid bij het invoeren van de digitalisering van de diensten in het Brussels gewest. “Als deze wetgeving wordt aangenomen, zal de digitalisering van diensten in een stroomversnelling raken en zal het voor een groot deel van de Brusselse bevolking, vooral senioren, maar ook minder begunstigde mensen (en vooral zij die het meest van de diensten zullen moeten gebruik maken)  steeds moeilijker worden om toegang te krijgen tot haar rechten. Deze verordening druist in tegen de ambitie om fysieke loketten voor iedereen toegankelijk te maken.” (boodschap van Jos Bertrand, voorzitter van de ESO, European Senior Organisation). Deze boodschap wordt door een belangrijk deel van het middenveld onderschreven, ook door Foyer.

We zijn niet tegen digitalisering. Absoluut niet, en die moet er komen. Tegelijk echter mag dit de normale dienstverlening via fysieke loketten niet in de weg staan en moet die gewaarborgd blijven, tot ze echt niet meer nodig is. De prioriteit moet zijn: efficiënte dienstverlening. De prioriteit mag niet worden: digitalisering omwille van de digitalisering,  aan elke prijs, zelfs als dit de kwaliteit van de dienstverlening vermindert.

Terug