De voorspelbare toename van onderwijzerstekort in Brussel


Johan Leman, 5 mei 2022

Een Brusselse hogeschool die enkele jaren geleden nog 120 studenten aantrok voor de richting die iemand tot onderwijzer opleidde, trekt vandaag nog 20 studenten aan. Ondertussen neemt het aantal kinderen toe in het Brussels Nederlandstalig onderwijs. Ik weet niet welke de situatie is in het Franstalig onderwijs, maar hoe dan ook… wat het Nederlandstalig onderwijs betreft, kan men vandaag al berekenen hoe groot het lerarentekort zal zijn binnen 5 à 6 jaar.

Hebben de Brusselse overheden berekend hoe groot dit lerarentekort zal zijn? Werkt men hiervoor vandaag een plan uit? Heeft men berekend hoe het zal gesteld zijn met het aanleren van enkele voor de latere loopbaan van die kinderen cruciale vakken? Is men formules aan het uitwerken om het tekort aan leerkrachten op  kwalitatief voldoende hoog niveau op te vangen? Of zal men wachten… tot het zo ver is.

In Zweden heeft men enkele jaren terug, toen er zich kinderen van vluchtelingen aanboden, gerecruteerd onder gepensioneerde leerkrachten om er les aan te geven. Naast hun pensioen betaalde men een surplus voor de lessen. Gepensioneerde leerkrachten boden zich aan om enkele halve dagen les te geven. Ik kan me voorstellen dat dit ook hier zou kunnen overwogen worden. Toen ik 65 werd mocht ik niet meer doceren aan de KU Leuven. De wet verbood het. Ik ben nu 75. Op de laatste 10 jaar terug kijkend kan ik me voorstellen dat ik perfect enkele halve dagen lessen Nederlands of Frans of Engels (of weet ik veel) had kunnen geven in een of andere lagere school of school secundair onderwijs. En ik zal niet de enigste zijn.  Jonge mensen hebben toch recht om les te krijgen en hebben recht  op gevormde leerkrachten? En wellicht had dit soort ingrepen het beroep ook opnieuw wat meer maatschappelijke status bezorgd. Maar er zijn ongetwijfeld andere formules mogelijk.

Denken onze overheden na over 1. hoe opnieuw status te geven aan het beroep van leerkracht (- wat echt niet op de eerste plaats een zaak van verloning is) ? en 2. hoe het vereiste aantal leerkrachten te bereiken dat nodig zal zijn om binnen enkele jaren het onderwijs voor onze Brusselse jongeren te waarborgen?

Terug