De Vlaamse “diyanetisering” van het beheer van de islam in het onderwijs in de Vlaamse gemeenschap


Johan Leman, 20 januari 2024

.

Terecht heeft de Vlaamse gemeenschap enkele weken geleden vastgesteld dat er eigenlijk nog geen alternatief is voor de Moslimexecutieve.

Nu is het zo dat er een administratie nodig is om leerkrachten islamitische godsdienst te benoemen, inspectie mogelijk te houden, enfin… alles te regelen wat bij het beheer van het statuut van leerkrachten nodig is.

De Vlaamse regering heeft, geconfronteerd met deze situatie, blijk gegeven van gezond verstand. Ze heeft noch de schorsing van de Moslimexecutieve herroepen (- wat ze trouwens niet kan, want dat is federale materie), noch het door de voormalige minister van Justitie nieuwe orgaan aangewezen voor deze belangrijke functie (want dat nieuwe orgaan heeft (nog?) geen basis). Gevolg: men heeft de administratie herbevestigd die door de Moslimexecutieve aangeduid was en onder haar gezag werkte, zonder de werkgever ervan te herbevestigen. Met andere woorden: men heeft zoiets als een aparte uit moslims samengestelde administratie aangeduid die blijkbaar voortaan rechtstreeks onder de minister ressorteert. De facto is dit dus eigenlijk wat in Turkije min of meer gangbaar is. Men heeft een Vlaamse Diyanet gecreëerd.

Is dit Grondwettelijk? Ik weet het niet. Getuigt het van gezond verstand in de gegeven omstandigheden? Ja. Maar vroeg of laat zou daar toch eens een parlementair debat mogen over gevoerd worden. Of niet? Benieuwd hoe men het in de Franse gemeenschap aanpakt.

Terug