De prioriteiten voor een integratiebeleid vandaag


Johan Leman, 9 december 2023

Positief in de huidige ontwikkeling, is dat uit onderzoek blijkt dat zo goed als alle mensen aanvaarden dat migraties een feit zijn en dat ze de aanwezigheid van migranten aanvaarden. Negatief is dat velen (men schat rond de 30 à 40%) die aanwezigheid sedert ‘nine eleven’ als een bedreiging voor de eigen cultuur ervaren. Dit gevoel van bedreiging wordt door 2 elementen gevoed: de indruk  dat de overheden onvoldoende vat hebben op de aankomst van migranten (wie? hoeveel?) en dat er onvoldoende consensus is over welke set aan waarden hoe dan ook beveiligd zou moeten worden. Dit laatste is geen voorwerp van wetenschap, maar van tijdelijke consensus na dialoog.

Québec deed jaren geleden een interessant experiment door dialoog van onderuit op te  bouwen om tot een breed gedragen  accommodement raisonnable te komen. Daarnaast is ook gebleken dat de prioriteit bij inburgering bij de tewerkstelling moet liggen, dit wil zeggen in het inbrengen van een meerwaarde vanwege de nieuwkomers.

Inschakeling in de arbeidsmarkt, consensus over minimum set aan waarden (wat méér inhoud moet hebben dan te verwijzen naar wetgeving, want dit kan vaak tot besluiten leiden in meerdere richtingen) en beheersing van de aankomst van migranten. Ziedaar de prioritaire taken voor een beleid in die materie.

Terug