De maand Ramadân, een maand van vasten


Johan Leman, 18 maart 2023

De maand Ramadân, een maand van vasten

Gedurende de maand Ramadân wordt de moslim door zijn godsdienst aangemaand om te vasten. Concreet wordt dit in 2023 ingezet op dinsdag avond 21 maart  (tot donderdag avond 20 april).

Welke is de betekenis van dit vasten?

Het moet de gelovige moslim ertoe aanzetten om door dit strikt te onderhouden, zijn karakter te sterken, waardoor hij dan tijdens de betreffende maand en de hele periode tot de volgende maand Ramadân de morele uitdagingen van het gewone leven zal aankunnen.

Een tweede doelstelling is dat de moslim(a) zich zou laten doordringen van het besef van de betrekkelijkheid van de goederen die hij/zij bezit en dat er een besef zou groeien dat die goederen eigenlijk een geschenk zijn dat God hem/haar geeft.

Tenslotte moet het besef opnieuw concreet worden bij wie de Ramadân respecteert, dat hij/zij  in complete afhankelijkheid leeft ten opzichte  van God.

Het breken van de vasten elke dag opnieuw, ’s avonds, heeft niet als bedoeling om zijn buik te vullen, maar om samen met anderen rond de tafel de maaltijd te delen, God dankend (iftâr).

Aan het eind van de maand, op de laatste dag, vindt dan het tweede belangrijkste feest plaats in de islamitische kalender.

Over de Ramadân kan men lezen: Koran 2:183-187. Interessant om zien is dat de Koran zelf laat optekenen dat het vasten een pre-islamitische gebruik is, dat dan echter wel islamitisch ingevuld wordt.

Eigenlijk zijn de drie doelstellingen op zich al een hele opgave.

Waar ik de Belgische overheid zou willen op wijzen is dat door het blijven verwaarlozen van het islamdossier doordat men enkel ‘goed geïntegreerde moskeeën’ erkent en de rest als een kwestei van Veiligheid beschouwt, de deur aan het open zetten is voor mensen die allerlei haram invullingen toevoegen aan wat de eigenlijke betekenis is van het vasten. Soms de gekste zaken horen vertellen die mensen niet meer zouden mogen doen “omdat het Ramadân is”.

Het is een jammer dat de overheid zo weinig geleerd heeft uit het verleden.

In eigen naam en in naam van de gehele Foyer gemeenschap wens ik de moslim vrienden ondertussen wel van harte een deugd doende maand Ramadân toe, in hechte gemeenschap met hun familie, vrienden en buren!

Terug