De hypnose van een vakantie


Johan Leman, 10 juli 2022

Eugen  Fink, Duits filosoof, auteur van  “Spiel als Weltsymbol”,   schreef ooit over de hypnotische kracht van het kinderlijke spel. De hypnose zat erin dat kinderen tijdens  het spelen kind vrij met regels kunnen omspringen, ze zijn gewoon vrij.  Ditzelfde geldt tot op grote hoogte ook voor een  vakantie.  Het betekent niet  dat plots alles zo maar kan en mag. Het betekent dat je iets volgens heel andere (en tot op zekere hoogte zelfs zonder)  regels kan creëren, voor een afgebakende periode. Als het voor bij is, ga je dan over tot de orde van de dag. Voor zo’n creatie van speelse vrijheid is normaal veel minder ruimte in het gewone leven van werk en studie.

Ik moest hieraan denken als ik een aantal van onze jongeren met de fiets naar Marokko zag vertrekken. Evident kan zoiets enkel in een vakantieperiode, even evident ook is er voor hen een grote vrijheid in het bepalen van de hoeveelheid kilometers die ze per dag afmalen, in het bepalen van de rustdagen, de keuze van hun eten en het aantal uren dat ze slapen… Het geeft hen een kick. Daar gaat een hypnotische kracht vanuit. En toch zal dit tegelijk vooral zin krijgen, zoals Ali, een van de begeleiders in een krant liet optekenen, in het latere leven, eenmaal terug uit vakantie. “Die reis zal hun leven bijblijven.” Zo’n speelse creatieve invulling van een vakantie wordt inderdaad vooral zinvol als ze niet zo maar een los fragment blijft, maar staat voor herbronning en geen vrijblijvende hypnose is.

Het is de hypnose van zo’n vakantie, met haar eigen kinderlijk speelse vrijheid , die ik ieder van jullie toewens in juli  en augustus.

Terug