De enorme verscheidenheid in de realiteit van het migrant-zijn


Johan Leman, 29 januari 2024

Het is dringend tijd dat men bij het opsommen van aantallen vreemdelingen respectievelijk migranten, duidelijk maakt over wie men het juist heeft. Als dit niet gebeurt, is het risico dat mensen die de materie slechts van op afstand volgen, echt geen juiste perceptie krijgen op wat de situatie is.

In de perceptie van veel niet-migranten worden zo goed als alle migranten ten onrechte gezien als laag geschoold, of niet aan het werk, of soms zelfs als crimineel, waarbij men verwijst telkens naar percentages die ze innemen bijvoorbeeld onder de werklozen of in de gevangenissen. Ten onrechte denken veel niet-migranten dan dat die percentages ook gelden voor het geheel van een populatie, alsof de aanwezigheid van een bepaald percentage vreemdelingen in het gevangeniswezen zou betekenen dat eenzelfde percentage van die gemeenschap in haar geheel uit criminelen zou bestaan.

Men zou er goed aan doen, bij het aangeven van aantallen, om duidelijker aan te geven of het over studenten gaat (met tijdelijk verblijf), over hoger gekwalificeerden in sommige beroepen waar vraag naar is, over asielzoekers, over mensen in onregelmatig verblijf, over mensen die op een knelpuntberoep afgekomen zijn. Nu vliegen de cijfers ons soms echt om de oren zonder dat men duidelijk aanvoelt over wie het gaat. De plaatsen waar die verschillende categorieën leven, zijn soms ook heel erg verschillend.

Bij een juist begrijpen van die diversiteit zouden veel mensen veel voorzichtiger worden om migraties te beoordelen en minder angstig worden.

Terug