Brussel heeft nood aan sportbeleid met visie


Johan Leman, 18 mei 2022

Brussel heeft nood aan sportbeleid met visie

Brussel  heeft een enorm potentieel  aan kandidaat (sub)topsporters en sporters. Het zou ook een stad kunnen worden met de grootst mogelijke variëteit aan sporten, wat op zich al heel interessant kan zijn, internationaal gesproken. Wie dat zakelijk bekijkt, moet vaststellen dat Brussel, de enkele schitterende uitzonderingen daargelaten, vooral dan in het voetbal en een beetje in enkele gevechtsporten,  op vlak van sportrendement zeer ondermaats presteert. Met sporten versta ik: actief sporten, niet: supporteren, hoe mooi dit laatste ook moge zijn. Gelet op zijn jonge bevolking, gelet op het potentieel dat zich via sport een weg kan banen in het leven, zou er een veel hoger rendement moeten gehaald worden.

Waaraan ligt dat? De gemeentelijke versnippering? Die mag er eventueel zijn, maar… de gemeentes zouden zich wel moeten integreren in een gezamenlijke Brusselse visie en infrastructurele benadering, die door voormalige topsporters en topcoaches begeleid wordt.

Af en toe komen de gevolgen van de versnippering en van de gebrekkige visie tot uiting. Zo ontdekt de schepen van sport in Molenbeek dat er verhoudingsgewijs veel minder kinderen en jongeren aan kogelstoten en speerwerpen doen dan aan voetbal  en … hup, dat wordt bepalend voor zijn sportbeleid.  Zeg nu zelf, je moet geen schepen van sport zijn om te weten dat er meer gevoetbald wordt dan aan speerwerpen gedaan… Toen ik ooit een andere schepen van sport van een andere Brusselse gemeente benaderde met de vraag naar een cricket-terrein, wist hij duidelijk niet waarover het ging en verwarde hij cricket met hockey. Je zou verwachten dat zo iemand stilaan zou weten dat Brusselse Pakistanen en Afghanen verlekkerd zijn op cricket. De anekdotes kan ik blijven opnoemen.

Kern van de zaak: er is geen visie op sportbeleid, en dat uit zich op vlak van planning en beschikbaar stellen van infrastructuur. In Brussel zitten we met de sport, voetbal even buiten beschouwing latend, in de prehistorie. Kan daar niet eens een zinnig debat over gehouden worden in het  Brussels parlement… en nota bene, als er 1 plaats is waar je institutioneel de logika van gemeenschappen en gewesten in Brussel achterwege kan laten, en ook nog eens meertaligheid kan implementeren, is het toch wel de sport, zeker?

Terug