Brussel en zijn jonge Franse nieuwkomers


Johan Leman, 5 oktober 2022


Hoe onze aandacht op de jonge Fransen in Brussel getrokken werd? Omdat we er de laatste tijd regelmatig in het museum MMM zien langs komen, jongeren, zeer ‘open minded’, en één van hen aanvaardde spontaan om er haar verhaal achter te laten. Wij zij  ons dan wat beter gaan informeren. Ziehier een kort bericht hierover.

In 2021 telde Brussel 67.000 inwoners met de Franse nationaliteit, twee keer zoveel als in 2000. Opmerkelijk: voor 100 Franse mannen van 20 tot 34 jaar in Brussel zijn er 120 vrouwen met de Franse nationaliteit, en in de categorie 20 tot 24 jaar gaat het zelfs om 150 vrouwen tegenover 100 mannen. Dit zijn bevindingen van de ULB-onderzoekers Charlotte Casier en Jean-Michel Decroly: “De meesten wonen in Ukkel, Elsene en hoog Sint-Gillis. Langs de Louizalaan en ten westen van het Ter Kamerenbos en het Zoniënwoud heeft tien procent van de inwoners de Franse nationaliteit.” (Bruzz, 14.05.2022). Bemerk: die traditie gaat al terug tot de late 19de eeuw. Reeds in 1873 schreef Félix Englebert, ingenieur-architect en Schepen van Openbare Werken van Elsene, in de toenmalige krant La Propriété, dat de Fransen vanwege de gigantische belastingen en het onveiligheidsgevoel vanuit Parijs naar Brussel overkwamen om zich massaal in Elsene te vestigen.

Veel Belgen stellen zich ten onrechte voor dat dit rijke Fransen zijn die de belastingdruk in Frankrijk  willen ontlopen. Die rijken zijn er, en die idee wordt bevorderd door het feit dat in de immobiliën veel kapitaal uit Frankrijk komt, maar eigenlijk is het verkeerd om te denken dat dit de belangrijkste groep is.

Wat de meeste jonge Brusselse Fransen vandaag gemeen hebben, is dat zij een diploma hoger onderwijs hebben, met dus, zoals gezegd, veel jonge mensen, en een meerderheid van jonge vrouwen, ex-studentinnen. Wat daarbij speelt, volgens Casier en Decroly, is dat het hoger onderwijs in Brussel gemakkelijker toegankelijk is dan in Frankrijk (- ongeveer 10.000 studenten in Brussel komen uit Frankrijk), en vervolgens, dat ook de toegang tot de  woningmarkt goedkoper is dan in Parijs, en al bij al ook dat er een goede verbinding is met Frankrijk. En jawel, zij vinden het leven in Brussel gemakkelijker en aangenamer dan in Parijs.

Terug