Beste Paaswensen!


Johan Leman, 8 april 2023

Op Pasen vieren de christenen dat Jezus opgestaan is uit de doden en dat dit betekent dat ook de mensen in aanmerking komen om op te staan uit de doden.

Christenen situeren de dood en verrijzenis van Jezus meestal in april van het jaar 33 van onze tijdrekening.

Concreet wordt de opstanding bij de verrijzenis door gelovige christenen omschreven als het opstaan voor een geestelijk leven na het sterven van een fysiek lichaam. Men noemt dit opstaan voor een geestelijk leven een opgenomen worden bij God, die men een grote bron van liefde noemt, waar men sporen van terugvindt tijdens het aardse leven. Gelovige christenen nemen aan dat Jezus door God erkend werd, niet alleen als profeet, maar als de perfecte uitstraling van God op aarde.

Iets soortgelijk aan die opstanding van Jezus vindt men ook terug bij de moslims, maar er zijn toch belangrijke verschillen. Volgens de Koran sterft Jezus niet aan het kruis, maar heeft iemand anders zijn plaats ingenomen. Jezus zelf wordt dan wel in de hemel opgenomen, maar enkel als belangrijk profeet.

Terug naar Pasen. Uiteraard is er ook de joodse Pasen (Pesach), dit jaar van 6 tot/met 13 april. In zekere zin kan men dat een stichtingsmythe noemen voor het jodendom. In de mate dat het hier om een geestelijk-messiaanse interpretatie gaat van dit jodendom wens ik ook onze joodse vrienden van harte geluk bij het vieren van hun Pasen. En in alle interpretaties ervan: vooral ook vrede.

Terug