Basisdienstbetoon van banken


Johan Leman, 9 juni 2022

“Banken zijn wettelijk verplicht een basisdienstverlening aan te bieden,” dit schreef me een professioneel journalist die toevallig in de file stond terwijl een van de medewerksters van Foyer een dame begeleidde die  een rekening wenste te openen aan een bankloket, en daarbij door de bankbediende “kordaat weggestuurd” werd. Zelf had ik hetzelfde net voordien ook zelf meegemaakt.

Toen ik nadien rondvraag deed op Foyer, was niemand verrast. Wie verrast was, was dit omdat men verwonderd was dat ik niet wist. Toen ik op fb erover schreef, reageerde iemand: “Vluchtelingen, asielzoekers, arbeidsmigranten binnen Europa worden structureel gepest door de bankregels… Wie geen adres heeft en wie terzelfdertijd nog geen werk heeft, enz kan geen zichtrekening krijgen maar als je geen zichtrekening hebt kan je de rest van die dingen ook weer niet in orde brengen omdat je geen zichtrekening hebt….”

En dit gaat ver… tot bij sommige OCMW’s. Sommige OCMW’s staan erop dat je eerst een bankrekening  hebt vooraleer je uit te betalen, en sommigen voegen eraan toe dat je ook nog eerst een bankkaart moet hebben.

Ik stel vast dat recent dus bij ons op Foyer, enkele personeelsleden meerdere arbeidsuren nodig hebben om een rekening te kunnen openen, en dat anderen dan nog eens een aantal bijkomende uren verliezen in contacten met Actiris – ik weet het, dat staat los van de banken – om een laaggeschoold iemand die absoluut wil werken in de mogelijkheid te stellen om als een normaal mens te  kunnen werken en uitbetaald te kunnen worden.

Zou het kunnen dat het eenvoudiger is in ons land om een rekening te openen op de Kaaimaneilanden? Wil iemand eens nagaan hoe het zit met de basisdienstverlening waartoe banken wettelijk verplicht zijn? Wie houdt zich daaraan? Enkel de Bank van de Post? Ook nog andere banken? Trouwens, de klachten die ik gehoord heb tijdens corona, ook van ondernemers, over de onbereikbaarheid van hun bank… ook dat is weer een ander verhaal.

Terug