Asielcrisis: 2 te zetten stappen


Johan Leman, 23 februari 2023

Hier komen twee concrete suggesties om een  asielcrisis beter te beheren.

1.            Maak dat mensen meer dan 1 aanmeldpunt hebben om zich als asielzoeker aan te melden. Je kan zoiets bijvoorbeeld spreiden over de 2 Gewesten, een in Brussel, en 2 andere in vrij staande vleugels van kazernes (of een ander gebouw) die niet ver van Brussel gelegen zijn en met de trein bereikbaar zijn. Je kan die twee bijkomende aanmeldpunten sluiten als er geen lange files zijn  in Brussel; je opent ze allebei als zich lange files beginnen te vormen die maken dat mensen moeten terugkeren de dag nadien. Zo wordt vermeden dat mensen beginnen te kamperen of gebouwen te kraken zo dicht mogelijk bij de plaats waar ze zich moeten melden.

2.            Wanneer mensen zich aanmelden die, na controle, duidelijk in aanmerking komen als kandidaat (m/v) voor een knelpuntberoep, leg je het geval voor aan een speciale ad-hoc commissie, die de kwestie in alle sereniteit bekijkt en een verblijfsvergunning toekent, in eerste instantie voor 1 jaar (verlengbaar), met als begeleidende conditie dat tegelijk een inburgeringscursus gevolgd wordt. (Zoiets heeft ooit bestaan, aan het eind van de laatste regering Dehaene, maar men weet dat blijkbaar niet.) Na 1 jaar wordt ernstig bekeken of betrokkene werk gevonden heeft binnen het knelpuntberoep, en als dit het geval is, wordt de verblijfsvergunning verlengd. Anders niet. Betrokkene wordt daar bij toekenning van de verblijfsvergunning heel duidelijk over ingelicht. De deal kan zijn dat betrokkene het land verlaat als hij/zij duidelijk geen inspanningen geleverd heeft om het akkoord te honoreren.

Conclusie: het is juist dat men op Europees niveau een akkoord moet vinden, maar na zoveel jaren moet men weten dat men ondertussen binnenlands enkele stappen moet zetten. Ook het aanmeldpunt buiten de EU zone plaatsen, kan concreet enkel na Europees akkoord, en dan valt nog af te wachten wat dat aan neveneffecten zal meebrengen. En, tenslotte, achterpoortjes sluiten… okey, het mag gerust bekeken worden, maar… het zal echt niet evident zijn en vaak ook niet correct. Dus, we zijn voor heel lang vertrokken.

Terug