Al fietsend leer je van het fietsen te houden


Johan Leman, 23 mei 2023

Brussel Mobiliteit ging de verplaatsingsgewoontes van de Brusselaars na.

Enkele bevindingen over de periode 2010 – 2022:

Het stappen is de meest gebruikte vervoerswijze en neemt toe: van 32 naar 36%

Het gebruik van de auto neemt af van 38% naar 27%. In Brussel blijken minder huishoudens over een auto te beschikken dan in de rest van het land.

Zeer positief is dat het gebruik van de fiets gestegen is van 3 naar 9 %.

Minder positief is dat het gebruik van het openbaar vervoer (bus, tram en metro) tussen 2010 en vandaag gedaald is van 24 naar 22 %.

Vooral de evolutie met de fiets is een positief gegeven.

Ervaring op Foyer leert ons dat jongeren, door te fietsen, liever beginnen te fietsen.

Een voorbeeld: vorig jaar beslisten 14 jongeren naar Marokko te fietsen… Het werd  gezien door de betrokkenen en hun omgeving als iets bijna-onmogelijk. En nadien moesten ze ook even bekomen van de inspanning. Maar dit jaar beslissen opnieuw 10 jongeren om per fiets naar Marokko te trekken: 5 van de fietsers van vorig jaar, en 5 nieuwe…

Al fietsend hou je van het fietsen.

Misschien een les voor de scholen? Zoals op sommige plaatsen een  Pedibus in gang is gezet, kan misschien ook meer en meer de Cyclobus gepromoot worden als men tijdens de schooluren als klas ergens in Brussel naartoe trekt?

Terug