RETOPEA


“Religious Toleration and Peace” (RETOPEA) is een Europees Horizon 2020-project dat onderzoekt hoe mensen in de loop van de geschiedenis en op verschillende plaatsen hebben gedacht over interreligieus samenleven. Vredesverdragen uit het verleden, politieke toespraken, schoolhandboeken en fictiereeksen worden gebruikt als inspiratiebronnen voor interreligieuze tolerantie vandaag.

RETOPEA laat tieners (12-16 jaar oud) korte documentaire films of “docutubes” maken over onderwerpen die verband houden met vreedzaam interlevensbeschouwelijk samenleven. Ook jongeren uit de Foyer-werkingen nemen hieraan deel. Meer info bij onze inhoudelijk coördinator Ann Trappers via ann.trappers@foyer.be

De projectwebsite vindt u hier: http://retopea.eu.