ESF-project Roma@Work


Roma worden toegeleid naar opleiding en werk

De volledige openstelling van de Belgische arbeidsmarkt voor Roemenen en Bulgaren op 1/1/2014 heeft vele Roma in Brussel nieuwe perspectieven geopend. Sinds september 2015 stelt het Europees Sociaal Fonds (ESF) middelen ter beschikking ter ondersteuning van kwetsbare bevolkingsgroepen – waaronder Roma – in hun oriëntatie en begeleiding naar opleiding en werk. Het ESF-project wordt vorm gegeven vanuit een samenwerking tussen de VGC en de dienst Roma en Woonwagenbewoners van Foyer vzw. De beleidsmatige coördinatie en administratieve opvolging van het project wordt georganiseerd en gecoördineerd door de VGC-administratie (cel Stedelijk Beleid). De operationele coördinatie op het terrein gebeurt door de dienst Roma en Woonwagenbewoners van Foyer vzw.

Project Roma@Work

In de huidige fase van het project (2020-2021) werken twee ESF-projectmedewerkers (1 + 0.6 VTE) en 4 reeds actieve Roma-stewards (0.5 VTE) hiervoor nauw en complementair samen en worden centraal aangestuurd en gecoacht binnen het Roma-team. Een 90-tal deelnemers worden hierin begeleid. Het gaat voornamelijk om Bulgaarse, Roemeense en Slowaakse Roma.

De grondige kennis van de Brusselse Roma-gemeenschappen en terreinervaring helpt de Roma-stewards bij het vinden van geschikte kandidaten om in een traject te stappen.

Vervolgens vinden individuele intake- en oriëntatiegesprekken plaats met deze kandidaten (zelfonderzoek over eigen mogelijkheden, competenties en verwachtingen, te vervullen randvoorwaarden, persoonlijk vormings- en opleidingstraject, arbeidsmogelijkheden, …). Met de kandidaat wordt uiteindelijk een actieplan opgesteld met een individueel traject op maat gericht op opleiding en/of tewerkstelling.

In de hierop volgende begeleiding worden meerdere stappen onderscheiden die zich deels gelijktijdig zullen ontwikkelen. Tijdens de voorbereidingsfase wordt vooral gewerkt aan randvoorwaarden om de sociale situatie (verblijf, familiale situatie, kinderopvang, …) en de positie van de cliënt als werkzoekende (taal, sollicitatievaardigheden, werkattitudes, …) te versterken waardoor een succesvol traject effectief mogelijk wordt. Vervolgens wordt gezocht en wordt de cliënt toegeleid naar aangepaste competentieversterkende opleidingen, stageplaatsen en/of werk. De inschakeling van de cliënt en het goede verloop op de plaats van opleiding, stage of arbeid wordt opgevolgd en bijgestuurd waar nodig.

Bij elke stap wordt samengewerkt met reguliere Brusselse partners zoals o.a. Groep Intro, JES, Maks vzw (trajectbegeleiding, vormingen, sollicitatietraining, …), CAW Brussel (werken aan randvoorwaarden), VDAB en Actiris (opleiding en arbeidsbemiddeling), Tracé Brussel (expertisedeling en samenwerking beroepsoriëntatie en opleidingen), enz.

Onderstaande tabel geeft de resultaten weer van het ESF-project sinds 1/9/2015 tot 21/9/2020. De helft van de cliënten slaagden er in om hun traject te voltooien en werk te vinden.