Educatieve workshops


Foyer biedt in zijn streven naar een meer inclusieve en interculturele samenleving eveneens een brede waaier van praktijkworkshops aan, en dat voor de meest uiteenlopende doelgroepen.

Deze educatieve workshops laten de deelnemers twee uur lang kennismaken met een interactief thematisch parcours. Ze zijn modulair opgebouwd, zodat er ruimte is voor programma’s op maat. Elk traject vertrekt steevast vanuit dezelfde waarden en objectieven rond diversiteit, participatie en sociale inclusie. In hun methodiek zijn ze vooral gefocust op beeldvorming, sensibilisering en kritische reflectie rond actuele maatschappelijke thema’s en vooroordelen.

Met ons educatieve aanbod richten wij ons onder meer tot:

De workshops zijn ook uitermate geschikt als teambuildingactiviteit voor sociale en commerciële organisaties. Zij worden gefaciliteerd door onze educatieve experten, die daardoor transversaal alle andere inhoudelijke expertisedomeinen van Foyer kunnen bestrijken.

Neem alvast hier een kijkje in ons jaarprogramma.

Voor meer info, contacteer atelier@foyer.be.