Educatief materiaal


Foyers in-house specialisten hebben door de jaren heen heel wat educatief materiaal ontwikkeld. Hieronder vindt u een greep uit dat blijvend actuele aanbod.

Buitengewoon Talig, talensensibilisering voor het buso type 1

Deze publicatie laat leerlingen van secundaire scholen buitengewoon onderwijs (buso) type 1 toe om op een positieve manier kennis te maken met verschillende talen, en dat aan de hand van twintig volledig uitgewerkte lessen.

Voor elke les bieden we een lesfiche. Die bevat het lesverloop, de ontwikkelingsdoelstellingen en alle eindtermen waar de leerkracht naartoe werkt. Daarnaast kunnen er ook infobladen, werkbladen en bronbladen bij de les horen.

Het volledige pakket kunt u hier downloaden.

Thuis spreek ik ook

Deze bundel bevat activiteiten waarbij de thuistalen van leerlingen tussen 4 en 12 jaar aan bod komen. Soms staan de talen zelf centraal tijdens de activiteit en worden er aspecten van de moedertaal onder de loep genomen.

Waar nodig zijn er activiteitenfiches beschikbaar die gekopieerd kunnen worden. Telkens is er voorzien in een omschrijving van de leeftijdscategorie, de duur en het verloop van de activiteit.

Het volledige pakket kunt u hier downloaden.

Atelier – Kleuters – 1ste en 2de graad lager onderwijs – OKAN-leerlingen – Studenten lerarenopleiding

Atelier –  Ouders – Opvoedsters – Logopedisten

Atelier -Leerkrachten – Studenten lerarenopleiding – basisonderwijs Bibliotheekmedewerkers – Ouders