Brussel in Dialoog

Brussel in Dialoog wil actief burgerschap en ontmoeting stimuleren in een context van diversiteit. Kennis maken, ervaringen delen, dromen uitwisselen en nadenken over concrete acties: aan de dialoogtafel gebeurt het allemaal.

Het begon in 2007 met de eerste Dag van de Dialoog in Brussel, een project dat in 2013 werd uitgebreid tot de Week van Brussel in Dialoog. Met de steun van een platform dat tientallen Brusselse organisaties verenigde, werden op tal van locaties in de stad dialoogtafels gehouden. De deelnemers hadden de meest uiteenlopende achtergronden, maar waren unaniem enthousiast over deze bijzondere ervaring. Vandaag zetten we de dialoogmethodiek http://www.nederlandindialoog.nl/Dialoogaanpak in om gericht mensen samen te brengen (op vraag en op maat) en om groepen die niet steeds gehoord worden in de samenleving de kans te geven in gesprek te gaan: dak- en thuislozen, gedetineerden, zieken, maar ook kinderen en ouderen. Dit doen we steeds in samenwerking met Brusselse partnerorganisaties. Oktober blijft de maand waarin we dialoog extra in de kijker zetten met speciale activiteiten.

Dialoog, samenwerking en ontmoeting zijn daarnaast transversale vaste waarden binnen de Foyerwerking. Met partnerorganisaties, buurtbewoners, verenigingen, overheid en bedrijven zet Foyer voortdurend initiatieven op die het doorstromen van informatie, het ontmoeten en samenwerken tussen Brusselaars van alle achtergronden bevorderen. Ook vrouwenhuis Dar al Amal en de mannenwerking Atelier M zijn laagdrempelige ontmoetingsplekken – gericht op een specifiek publiek maar tegelijk met een grote openheid voor iedereen.