Zal “Molenbeek”  de jongeren hun Foyer-tuin om zeep helpen?


Johan Leman, 23 november 2022

De jongerenwerking van Foyer kan al sedert 1974 gebruik maken van een legendarische speeltuin in de Werkhuizenstraat 25. Veel Laag-Molenbeekse zestigers zullen zich herinneren dat er in de jaren 70 ooit een leeuw zat. Duizenden – ik overdrijf niet –  jongeren hebben er sindsdien steeds een veilige thuis gevonden. Vandaag gaat het nog steeds om vele honderden, als men de jongeren uit de scholen erbij telt die regelmatig langskomen om ateliers te volgen. Normaal zou zo’n tuin een stuk erfgoed moeten worden. Recent nog stond in een krant vermeld hoe de bomen die er stonden,  ‘dansten’ met de nieuw gebouwde sportzaal Amal. Die bomen waren er nooit geweest zonder die Foyertuin. Maar…  Probleem! Het probleem heet: het gemeentebestuur van Molenbeek. Enkele jaren geleden is het Molenbeeks  gemeentebestuur immers eigenaar geworden van het grootste deel  van deze speeltuin. Je moet weten dat het grootste deel van deze speelruimte voor de kinderen ligt boven wat men verkeerdelijk de Kleine Zenne noemt, maar wat eigenlijk ooit een coupure was, die overigens  al lang totaal verzand is, geen druppel water meer bevat en  die enkele eeuwen geleden diende om een  kronkel in de Zenne recht te trekken: het Sint jans Zinneke.

Wat is de historiek geweest na de verzanding?  Eerst was dit stuk grond nationaal, dan gewestelijk en  nu tenslotte is het gemeentelijk bezit geworden. En hier komt het probleem.  Om een verhaal kort te maken: Het gemeentebestuur  wil zich als eigenaar affirmeren, vindt die tuin als ‘veilige tuin voor jongeren en kinderen’  niet waardevol  genoeg en wenst die gemeentelijke grond  – ik citeer – “op te waarderen”. Concreet betekent dit voor de gemeente, dat die veilige tuin voor kinderen en jongeren moet verdwijnen en plaats maken voor iets nieuw.

Waarom een prioriteit moet gemaakt worden – aangenomen zelfs dat die tuin in een gentrificatiegebied ligt – van het kapot maken van de enigste echt veilige reëel  functionerende open speeltuin in de buurt, is ons een raadsel. Gedurende Corona was dit de enigste ruimte in de buurt waar kinderen en families in open lucht terecht konden.

Iets wat goed werkt in zijn bestaan bedreigen omwille van een denkprodukt van mensen die er niet wonen en de straat nauwelijks kennen, zal nooit tot meerwaarde leiden. Integendeel. Het leidt hoogstens tot het knippen van een lintje bij de opening ervan, waarna een buurt blijft kampen met wat onopgelost blijft en er eventueel nog wat problemen bij krijgt.

Van de kant van Foyer  hopen we dat zo veel mogelijk mensen ons zullen steunen als het  tot een confrontatie komt met de gemeente. Zo lijken een petitie of andere acties stilaan onvermijdelijk.  Maar het liefst zien we natuurlijk het gemeentebestuur van Molenbeek begrip opbrengen voor het bestaansrecht van deze veilige speeltuin voor kinderen en jongeren.

Terug