Wetsontwerp om woonstschending mogelijk te maken.

zaterdag 20 januari 2018, door Johan Leman

Stelling die ik verdedig:

- Het wetsontwerp op zich is ongezond (- en ik versta hierbij christen-democraten en liberalen niet), maar ik besef dat er een meerderheid zal kunnen voor gevonden worden.

- Wat er hoe dan ook in moet veranderen, is dat het niet mag toegepast worden op huizen waar derden wonen die eigenaar zijn, en dat uitdrukkelijk moet vermeld worden dat “op heterdaad tussenkomen” nooit mag plaats vinden als excuus om een bevel van een onderzoeksrechter te omzeilen. Anders zet men de deur open voor extreme wantoestanden.

Dinsdag a.s. komt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken bijeen om het wetsontwerp om woonstschennis voortaan toe te staan (voorstel van minister Jambon en staatssecretaris Francken) te bespreken. Alexis Deswaef van de Ligue des Droits de l’Homme mag er even zijn bezwaren komen uiteenzetten.

Op de radio hoorde ik een of twee dagen geleden minister Jambon nog net verklaren dat mocht er ook maar even politiemisbruik zijn, hij dat onmiddellijk grondig zou laten onderzoeken. Hij sloot zoiets bijna categoriek uit. Als ik het goed begrijp past dit ontwerp van wet in de redenering van de regering om illegaal verblijvende mensen aan huis te komen oppakken eenmaal dat men vermoedt waar zij verblijven.

Het wetsontwerp houdt in dat de politie, als ze een eerste keer niet binnengelaten wordt, een vraag kan richten tot een onderzoeksrechter (waarop die binnen de 3 dagen moet reageren) en als die erop ingaat, de toestemming kan krijgen om bij hen aan huis binnen te vallen. Normaal, tot vandaag, geeft een onderzoeksrechter zo’n toelating als er ernstige feiten gepleegd worden, bijvoorbeeld… er zijn aanwijzingen dat er een marihuana plantage ergens in een huis te vinden is. U zal onmiddellijk begrijpen waarom ik dit voorbeeld geef. In het geval van het te bespreken wetsontwerp vervang je een marihuana plantage met het vermoedelijk verblijf van een illegaal iemand.

Het wetsontwerp voorziet ook – en dat vind ik ronduit bedenkelijk! - dat u of ik, wanneer er een vermoeden is dat wij een illegaal verblijvend iemand bij ons ’s nachts een bed geven, een huiszoeking kunnen riskeren. Iets wat gelijk gesteld wordt met u of ik die een marihuana plantage onderhouden in onze woning om de drug dan nadien te verkopen.

Mag ik drie bezwaren uiten? Twee principiële en een feit dat ik zelf meegemaakt heb.

Ten eerste, lijkt me het feit dat u of ik iemand gedurende een maand logies zouden geven, ook al is die persoon illegaal verblijvend, een misdrijf dat niet zo zwaar is als dit van een hardrijder die aan 180 km per uur over de autostrade scheurt, of… iemand die in het verborgen drugs aan huis fabriceert. Ik zou haast zeggen: gelukkig zijn er nog mensen die iemand liefst niet op straat laten creperen. Dus, dit aan huis bij derden binnenvallen om zo’n reden zou in alle geval moeten geschrapt worden.

Ten tweede, lijkt me dat men hier toch echt wel de deur op een kier zet voor praktijken die op termijn tot zware misbruiken kunnen leiden. Is de privé ruimte niet de plaats waar iemand normaal mag van hopen dat ze de ultieme bescherming en privacy aanbiedt? Is dit niets iets “heilig”, dat je niet zo maar laat open breken? Er is toch genoeg ruimte daarbuiten om iemand te onderscheppen?

En ten derde, iets wat ik zelf ondervonden heb en waarvoor ik nu even een persoonlijk dossier boven haal. Manifeste mistoestanden zullen direct onderzocht worden, zegt minister Jambon. O ja? Even kort een verhaaltje, dossier in de hand: op dinsdag 22.01.2013, tussen 13u45 en 14u30 doorzoekt de politie (-ze waren met acht!) in mijn afwezigheid en zonder me zelfs nadien een bericht achter te laten een deel van mijn huis. Dit werd nadien goedgepraat met “op heterdaad” zonder dat men me de ernstige aanwijzingen kon geven (want dit werd dan op zijn beurt goedgepraat met “beroepsgeheim”). (Gaf iemand me aan als marihuana-kweker? Zag iemand me ooit eens praten met een dealer en werd dit doorgegeven?). Comité P weigerde het te onderzoeken, want dit was een zaak voor het gerecht, en dat laatste heeft dan weer ernstiger zaken te doen dan zoiets te onderzoeken.

Dat nieuwe wetsontwerp? De kwalen wegen niet op tegen de baten. Laat maar, hoor.

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Dit forum wordt vooraf gemodereerd: je bijdrage zal pas verschijnen nadat een beheerder van de website het heeft goedgekeurd.

Wie ben je?
Je bericht

Om alinea’s te maken laat je gewoon enkele regels leeg.

Tik de onderstaande code in


© foyer vzw - nov 2017 | Webmaster |