UNIA en het nieuwe Vlaamse racisme... n.a.v. miss België

dimanche 14 janvier 2018, par Johan Leman

Langue de l'article: Nederlands

Weinigen zullen als ik aan den lijve en mentaal ondervonden hebben wat het betekent om zich in Vlaanderen als rots op te stellen in de strijd tegen het racisme. Voor de meest militanten onder de allochtonen doe je te weinig, voor veel Vlamingen - en vooral in de beeldvorming - doe je enkel iets voor de allochtonen. En mocht dat niet het geval zijn, dan zal het Vlaams Blok/Belang er wel voor zorgen dat je zo gepercipieerd wordt. Voor collega’s academici ben je nu eens zelf bijna een racist omdat je eens een woord verkeerd gebruikt hebt (of omdat een journalist je ongenuanceerd gekaderd heeft) en dan weer ben je iemand die niet academisch genoeg de nuances aangebracht hebt, die zij zelf in een artikel aangebracht hebben. Voor de meeste politieke partijen, tenzij wellicht voor Groen en de PvdA (alhoewel, ben je voor die laatsten wel radicaal genoeg ?) ben je iemand waar ze zich liefst niet te veel mee associëren, want zie... in meer of mindere mate houdt een deel van hun publiek niet van u... want er is altijd wel iets dat je net anders had moeten doen, vindt nu eens jantje en dan weer mietje, en dan weer mehmet en dan weer aisha...

Ik weet dat toen ik na meerdere jaren stopte met de job, er eigenlijk een hele last van mijn schouders viel. Jawel, ik voelde me plots heel ontspannen...

Waarom die inleiding ? Ik denk dat een voorval als dit wat nu gebeurt rond miss België aantoont dat de strijd verre van gestreden is... en geloof me : het zijn niet de politieke partijen die met grote principevastheid zullen blijven vaststellen wanneer iets racistisch is en wanneer niet, uiteraard steeds volgens de wet. Je kan ook racistisch zijn, maar buiten het wettelijk kader vallen. Een instelling als Unia moet zich aan het wettelijk kader houden.

Ik hoop ten zeerste dat Unia heel duidelijk en consequent de bakens zal blijven uitzetten : wanneer iets wettelijk gesproken racistisch is, moet Unia standpunt innemen, zo nodig met burgerlijke partij stelling. Combattief. Consequent. En de dag dat je dit als directie niet meer aandurft of aankan, moet je de job aan iemand anders overlaten die wél bereid is dit te doen. Ik insinueer geenszins dat Unia nu te veel aarzelt, maar de tijden tonen aan dat Unia zijn tanden zal moeten laten zien.


© foyer vzw - nov 2017 | Webmaster |