Plan Belfi: financiële Belgenmop? (2)

dinsdag 13 februari 2018 , door Johan Leman

Plan Belfi: een financiële voltreffer op zijn Belgisch?
n.a.v. de controle bij Globe Aroma

(na inzage van de grote mercuriale van de Procureur generaal over Belfi, 2016)

Per ingezette ambtenaar/politie-agent die per controle met pv ingezet werd in 2016, mag men, als ik het goed begrijp, een verlies aanrekenen voor de Belgische schatkist van ongeveer 80 € per persoon.

Even snel het financiële luik uitgerekend:
- Bij iedere controle worden ongeveer 25 à 30 personen ingezet (zie Globe Aroma)
- In 2016 leverden die controles 124.000 € op (adhv 98 pv’s); dwz. ca 1240 € per controle.

En economisch rendement? Of rendement op vlak van de openbare veiligheid?

Deel dat door 25 personen die minstens 3 uur aan het werk zijn en u krijgt het grandioze rendement voor de Belgische schatkist van 16 euro per ingezette man/vrouwkracht per uur, waar uiteraard een kostprijs (loon) tegenover staat. Reken dus gerust een 80 euro per uur per persoon als reële kostprijs voor de Belgische staat. Een echt succesverhaal, nietwaar?

Ondertussen had die ambtenaar of die politie-agent uiteraard ander werk kunnen doen.
Zo bv. zou die politie-agent ’s avonds op enkele plekken in de kanaalzone kunnen ingezet worden in de “war on drugs”… waar ik zo goed als nooit een agent ingezet zie.
Maar alla… We zullen dit maar op conto van uitstekend doordacht beleid schrijven, zeker?


© foyer vzw - nov 2017 | Webmaster |