Sofisme en wereldvreemdheid? (2 academici)

maandag 12 februari 2018 , door Johan Leman

Weer eens een redenering om van omver te vallen!

1. Moet je, als je niet voor open grenzen bent, soms mensen verwijderen? Wat is me dit voor een kromme vraag...

Is er iemand die ooit het omgekeerde beweerd heeft? Collega Elchardus, akkoord dat dit een truc is die bij het sofisme thuishoort?
De vraag is niet of je dit niet mag, maar of je dit op de juiste plaats doet, en - hier richt ik me tot collega Lemmens - of het wel verstandig is om vandaag precies zoiets te doen?

2. De "black holes" (zwarte gaten, blinde vlekken) zijn een van de grootste problemen, ook nog vandaag in de Brusselse kanaalzone. Een beetje inzicht in de wetenschappelijke radicaliseringsliteratuur (- die begint stilaan te bestaan), kan hierbij behulpzaam zijn... (zie onder "urban sanctuaries", "black holes").
Dit probleem is zeker niet opgelost.

Als er nu een iets geen "black hole" is in de kanaalzone, zijn het precies die sociaal-culturele ruimtes.

Als je vanuit het Kanaalplan efficient werk wil maken van het transparant maken van de "black holes", vermijd je om er nieuwe te creëren of om bestaande, waar althans dit probleem zich niet stelt, te ondermijnen. Dààrover gaat het hier in de Brusselse kanaalzone, en niet over een juridische spitsvondigheid ergens aan een of andere Leuvense faculteit, waar van het antwoord overigen nogal voorspelbaar is, als je je puur op juridische technologie beroept. Alhoewel, wie het dossier inhoudelijk iets beter kent, zou toch nog kunnen verschieten dat het voor een overheid minder gemakkelijk zou kunnen zijn dan ze nu blijkbaar denkt om er onderuit te geraken, maar dit "off the record".

Welnu, met wat gebeurd is, als zich dit bevestigt, wordt het probleem van samenwerking tussen verenigingen en overheden pas echt groter. En als overheid zou ik daar toch twee keer bij nadenken... Ook wordt de oplossing voor het bestaan van blinde vlekken daar geen stap dichterbij gebracht.


© foyer vzw - nov 2017 | Webmaster |